Medziposchodový regál

  • Medziposchodový regál

    Medziposchodový regál

    Mezanínový regál je regálový systém, ktorý je vyšší ako bežný regálový systém, zatiaľ čo umožňuje ľuďom prechádzať sa cez vyššie ako bežné regály po schodiskách a podlažiach.